cpryzmat.pl

Przedstawiamy filmik z wykonanego pull-off testu. Wysoka wartość odrywu oraz jego interpretacja dowodzi na profesjonalne przygotowanie podłoża przed aplikacją powłoki malarskiej. Szczegóły technczne związane z testem poniżej.

 

   

 

                                                  Dane projektowe i interpretacja wyników
Pull off Test ISO 4624
Projekt Dakar
Podłoże Płytka ocynkowana ogniowo –  300 x 200 x 10 mm
Przygotowanie podłoża Mycie wysokociśnieniowe z dodatkiem detergentu
System malarski Jotun Penguard Express
Grubość powłoki malarskiej 75 ?m
Wartość zadana 5 MPa
Wartość odrywu 13,51 MPa
Charakter odrywu A/B 100% (kohezyjny)

 

 

Prosimy o nie kopiowanie treści strony!